700 MHz

จากผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 3 ค่ายใหญ่

Spread the love

       ผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีผู้เข้าร่วมขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ.ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ บ. ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด โดยผู้ประมูลทั้ง 3 รายเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ไม่ซ้ำกัน และเป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมเดินหน้าที่จะสร้างเครือข่าย 5จี ในประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดผลการจัดสรรคลื่น 700 MHz มีดังต่อไปนี้

1.คลื่นความถี่ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมอวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ถือสิทธิ์ได้รับการจัดสรร
2.คลื่นความถี่ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723 MHz คู่กับ 768-778 MHz บ. ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้ถือสิทธิ์ได้รับการจัดสรร
3.คลื่นความถี่ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz บ. แอดวารซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ถือสิทธิ์ได้รับการจัดสรร

       และมีราคาการอนุญาตรวมทั้งสิ้น 52,752 ล้านบาท และมีรายได้จากการจัดสรร เข้ารัฐรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 56,444.64 ล้านบาท โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรคลื่น ต้องนำเงินงวดแรกพร้อมหลักประกันมาชำระให้แก่ สำนักงาน กสทช. ก่อนจะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 วันทั้งนี้แล้ว ทางสำนักงาน กสทข. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ล่วงหน้า อย่างน้อย 90 วัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *