Apple เปิดหน้าเว็บไซต์ และ Apps สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ค่อนข้างเยอะมากทำให้ Apple หนึ่งในบริษัทที่เห็นเรื่องนี้สำคัญได้เปิดตัวเว็บไซต์รวมถึงการทำ Application ที่ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19

ด้วยเว็บและ Apps ดังกล่าวเป็นการให้ความรวมมือหลายภาคส่วนเช่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐฯ (CDC), ชุดทำงานรับมือ COVID-19 ของทำเนียบขาว, และสำนักงานจัดการภัยพิบัติ (FEMA) ซึ่งเป็นคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อประเมินตนเองว่า ควรจะกักตัว หรือ ควรจะพบแพทย์ เพื่อให้เกิดความแน่ใจที่สุดและคัดกรองผู้ป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19

แต่ที่ว่ามาเหมาะกับบางประเทศเพราะ ข้อกำหนดบางเรื่องอาจจะไม่ตรงกับประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเช่นเดียวกัน ดังนั้น สำหรับประเทศไทยขอให้ยืดตามเซ็บไซต กรมควบคุมโรค จะดีกว่าครับ

ถูกแก้ได้แล้ว ฮาวทู ปลดล็อก Face ID ตอนใส่หน้ากากอนามัย

การแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลก แน่นอนว่าผู้ใช้ iPhone หลาย ๆ คนอาจจะต้องเจอปัญหาที่ ใส่หน้ากากอนามัยแล้วไม่สามารถปลดล็อก Face ID ได้นั่นเอง แต่ปัญหานี้จะถูกแก้ไขได้แล้ว เมื่อแล็ปเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Tencent ออกมาเผยแพร่วิธีการปลดล็อก Face ID แม้จะใส่หน้ากากอนามัยอยู่

วิธีที่ทาง Tencent Security Xuanwu Lab เผยแพร่มานั้น สามารถทำได้แบบง่าย ๆ เพียง

ขั้นตอนที่ 0 : รีเซ็ต Face ID ในการตั้งค่า เพื่อเตรียมตัวเซ็ต Face ID ใหม่

ขั้นตอนที่ 1 : นำหน้ากากอนามัยมาพับครึ่ง และสวมแบบปกติให้หน้ากากอนามัยปิดหน้าไว้ครึ่งหน้า โดยจะต้องบังจมูกครึ่งนึง

ขั้นตอนที่ 2 : ตั้งค่า Face ID ใหม่ในการตั้งค่า พร้อมยังคงนำหน้ากากปิดบังไว้ครึ่งหน้า จากขั้นตอนที่แล้ว

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อบนหน้าจอการตั้งค่า Face ID ขึ้นเป็นกรอบวงกลมแล้ว ให้เราหมุนหน้าไปมาตามวิธีการตั้ง Face ID แบบปกติ โดยหน้ากากอนามัยจะต้องหมุนแนบไปตามหน้าเราด้วยเพียงเท่านี้!! เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า Face ID ให้ปลดล็อกขณะที่ยังสวมหน้ากากอนามัยได้

คำเตือน : แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วิธีการนี้อาจจะยังไม่ปลอดภัย คนอื่นอาจปลดล็อกได้ แต่ในระหว่างการแพร่ระบาด ยามที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก็จะทำให้เราสามารถปลดล็อกได้สะดวกขึ้น แทนที่จะถอดเข้าออกบ่อย ๆ และเมื่อหมดช่วงแพร่ระบาดนี้ไปแล้ว ควรรีเซ็ตและตั้งค่าใหม่เป็นอย่างเดิม